Hantera din andnöd - andningsträning för dig med postcovid


Lever du med postcovid eller har kvarstående symtom efter en Covid-19 infektion? Då kan du ha normal syresättning och lungvolym men ändå uppleva att du har svårt att andas och får andnöd. Kanske har du fått höra att allt är normalt och att det inte är något fel och ändå blir du andfådd, fysiskt och mentalt trött. Du kan ha svårt att koncentrera dig när du gör aktiviteter som du tidigare gjorde utan ansträngning. Det kan vara frustrerande. Så om du känner dig nedslagen och uppgiven så är det inte alls konstigt.

Webinariet är kostnadsfritt! 

Kan du inte delta live eller får förhinder så kan du se webinariet i efterhand.

Live Webinar Session has ended now.

All slots for this schedule have been booked now. Try another one.

ÄR DU REDO ATT KOMMA VIDARE?

Med bättre kunskap om hur din andning fungerar, vilka andningsmönster du har och hur du kan påverka din andning kan du hantera din andnöd. Utan en förståelse för dina andningsmönster kommer du ta med dina störda andningsmönster in i alla aktiviteter du gör. Och det gör det svårt att komma vidare i din återhämtning.

Men det behöver inte fortsätta vara så. Du kan läka ditt störda andningsmönster och få en effektiv basandning igen. Och när du får det kommer du att kunna ta dig vidare i din återhämtning.

Därför är det viktigt att din andningsträning utgår från ditt nuvarande läge. Du behöver förståelse för hur du andas och hitta en grundläggande andning du kan bygga vidare på. För om du fortsätter att pressa dig, kommer du även fortsätta att lägga mer stress på andningsapparaten vilket leder till än mer dysfunktionella andningsmönster och ökade spänningar. Under webinariet kommer du att:

Få kunskap om hur din andning fungerar

Få en ökad förståelse för hur andningsapparaten fungerar, vilka faktorer som påverkar andningen och hur du kan påverka din andning samt använda andningen som ett verktyg.

Lära känna ditt andetag bättre

Få prova en enkel övning som hjälper dig att lära känna ditt egna andetag och dina andningsmönster.

Få veta risker med att gå för fort fram

Förstå betydelsen av att återkomma till det grundläggande andetaget så att du kan komma vidare i din återhämtning.

Få förståelse för hur andningsträning kan förändra ditt liv

Under webinariet kommer du att få exempel på hur andningsträning kan öka din energi, bidrar till att du orkar genomföra andra aktiviteter för din rehabilitering.